Vurdering af dødsbo ved dødsfald – få hjælp af en professionel

27 august 2018
Astrid Pedersen
Vurdering af dødsbo ved dødsfald - få hjælp af en professionel

Et dødsfald kommer, uanset om det er ventet eller pludseligt, aldrig på et belejligt tidspunkt. Det er simpelt hen de færreste, som er forberedt på den bølge af sorg, som man oplever, når et elsket familiemedlem, en gammel og nær ven, eller en kær slægtning tager afsked med dette liv. Og det samme gælder for den efterbyrd af papirarbejde og andre praktikaliteter, som følger i kølvandet på et dødsfald. For de efterlevende er det slemt nok at skulle bearbejde savnet og sorgen, samtidig med at et dagligdags liv skal opretholdes med alt hvad det indebærer af gøremål og forpligtelser over for familie, job og venner.

Når man så skal lægge gennemlæsning af testamente, tilrettelæggelse af bisættelse eller begravelses ceremoni, fordeling af arv og afvikling af diverse forsikrings- og pensions ordninger samt abonnementer oven i, begynder det at blive direkte uoverskueligt. Og så er der de fysiske effekter, som udgør dødsboet – og som også skal gennemgås og afvikles, så boligen kan sælges eller lejes ud til nye lejere.

Professionel assistance til vurdering af dødsbo – kontakt en erfaren marskandiser

Dette kan i sig selv være den største og tungeste opgave, som tilfalder de efterlevende i forbindelse med et dødsfald. Der kan knytte sig mange personlige og kære minder til et dødsbo, som kan rode op i sorgen og savnet, og blot bære ved til ens ulykkelige sindsstemning. Derfor er det en god idé at få hjælp til dette arbejde – især hvis der forefindes effekter i boligen, som repræsenterer monetær værdi, og som skal omsættes på den bedst mulige måde. En marskandiser kan hjælpe dig med en nøgtern og respektfuld vurdering af dødsbo, og samtidig være behjælpelig med salg af de effekter, som er noget værd – og behørig bortskaffelse af de, som ikke er.

Du kan blive klogere på vurdering af dødsbo hos dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder